За реконструкция на електропровод в Трънско ще се отпуснат над 516 хиляди лева, които “ЧЕЗ Разпределение” ще плати

Обществена поръчка за строително-монтажни работи за реконструкция на въздушни електропроводни линии средно напрежение в областите Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Ловеч и Враца е обявена от “ЧЕЗ Разпределение България”.

Поръчката е разделена на обособени позиции, като в една от тях попада въздушна електропроводна линия средно напрежение в Трънско. За дейностите по въздушна линия “Вукан” са предвидени 430 759 лева и 49 стотинки без включен ДДС или 516 911 лева и 39 стотинки с ДДС. Фирмата-изпълнител ще трябва да извърши демонтаж на 38 броя стоманобетонови стълбове тип НЦГ 951 или дървени, почисти от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи железорешетъчни стълбове, изсече 700 броя единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 километра и други дейности.

От “ЧЕЗ Разпределение България” са посочили, че продължителността на поръчката е 36 месеца.

Виж също...

Loading...