Михаил Георгиев от Брезнишко е радетел за развитието на своя роден край и популяризиране на Желязната вода

В Държавен архив-Перник се съхраняват документи от личния архив на Михаил Георгиев Попов, който е роден през 1892 година в брезнишкото село Режанци. Михаил Георгиев е участвал в Балканските войни (1912 – 1913 година), в Първата световна война (1915 – 1918 година), а през 1944 година – във Втората световна война. Работил е като адвокат в град Брезник. Тези и други подробности за личността от Брезнишко разкрива главният експерт в Държавен архив-Перник Милена Симова в свой доклад, който е част от том III на сборника “Известия на Общински исторически музей-Брезник”. Сборникът съдържа и други доклади от научната конференция “Общество, Култура, Образование”, предаде репортер на Zapadno.com.

Документите, свързан с Михаил Георгиев, който в Брезнишко е известен и като Михаил Георгиев, постъпват в Държавния архив през 1991 година на два етапа. Първо постъпва библиотеката му, която е предадена от неговата дъщеря Вера Георгиева. Документални свидетелства за дейността на Михаил Георгиев могат да се видят в информационната система photoarchives.archives.bg. В сайта може да се види снимки на златния медал, връчен в Лондон през 1909 година, за качествата на “желязната вода” в местността Бърдото край Брезник, на Михаил Георгиев като ученик в Кюстендилската гимназия и други интересни архивни фотографии.

Михаил Георгиев е адвокат, общественик и радетел за Брезник и Брезнишко. Чрез представянето на документи, свързани с него, главният експерт от Държавния архив Милена Симова участва за втори път в научна конференция на музея в Брезник. При първото и участие в научния форум тя популяризира приноса на Вельо Велев, който е известен с огромната си събирателска и краеведска дейност за Брезнишко. За второто си участие в конференцията тя представя приноса на Михаил Георгиев по изследването и популяризирането на Желязната вода. “Винаги е голяма радост да се популяризира богат фонд на една такава харизматична личност като Михаил Георгиев. Впоследствие той е адвокат, голям общественик, убеден социалдемократ. Участник е в Балканските войни, в Първата и Втората световна. Един от основателите на БРСДП в Брезнишко и околията. През целия си живот е убеден социалдемократ. Бил е интерниран заради убежденията си, а след 9 септември го набедяват и е бил лишен от адвокатските му права. Независимо от всички тези изпитания, както и загубата на сина му, това е един голям родолюбец, за който каузата да популяризира славното минало на родния край, да прави всичко възможно за неговото процъфтяване чрез ресурсите, които има. Това доминира като впечатление, запознавайки се с документите му. Имаме богати постъпления не само от автобиографични и биографични документи, имаме документи и от служебната му дейност, на родственици. Имаме един изключително ценен дневник на свещеник Стоян Калев от ярджиловската църква със записки за околните села и то с хронологични граници от 1868 – 1886 година. Той е събирал много краеведски сведения за историята, предания, за идването на Левски, за основаването на комитетите в Брезнишка околия. Тази събирателска дейност е старателно фиксирана.”, сподели за Zapadno.com главният експерт в Държавен архив-Перник Милена Симова.

В доклада на Милена Симова е записано, че Михаил Георгиев е първият председател на Времен­ен комитет за минералната вода в Брезник.”Запазени са не само архивът за дейността на комитета, но и ценни исторически бележки за първите проучвания на водата, за приноса на лекари, фармацевти и личности, допринесли за насочването на общественото внимание върху това при­родно богатство. И докато преките документи за дейността на комитета са сравнително оскъдни, то богатата кореспонденция и личните записки на Георгиев ни дават ценни сведения за историческата картина. Временният комитет за минералната вода се сформира в момент, ко­гато сведенията за лечебните свойства на желязната вода са набрали достатъчно популярност в обществото и медицинските среди. Поканата от Брезнишката градска община (9 януари 1937 година) до гражданите да се явят в салона на училището за размяна на мисли за експлоатацията на водите от минералните извори на Бърдото датира официалното учредяване на Комитета. С тази стъпка се обединяват усилията на държавните органи и гражданството за организацията по популяризирането и разпростране­нието на минералната вода, както и предприемането на стъпки за обявя­ването на Брезник за курортен град.”, пише Милена Симова в своя доклад за Михаил Георгиев.

В публикацията са използвани снимки от Държавен архив-Перник и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...