Над 50 човека в Брезнишко и 44 в Трънско ще броят населението и жилищата, 160 лева глоба, ако не участваме в процеса

Близо 100 души в общините Брезник и Трън ще са ангажирани с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд. Преброяване на населението се прави през 10-годишен период, като откакто България е част от Европейския съюз, този процес се извършва едновременно в една и съща година във всички страни-членки. Това каза специално за Zapadno.com началникът на отдел “Статистически изследвания-Перник” Мая Симеонова.

Преброяването на населението и жилищния фонд стартира от утре (7 септември) и ще продължи до 3 октомври. Процесът ще се проведе на два етапа – чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември до 17 септември и посещение на преброител на домакинствата в периода от 18 септември до 3 октомври. “Преброяването има критичен момент, който е 0:00 часа на 7 септември. От този час до 24:00 часа на 17 септември всички лица, могат да преброят себе си и жилищата, в които обичайно живеят по интернет. Когато извършат съответните регистрации на сайта на преброяването и им бъде изпратен линк, на който да извършат самото преброяване и всичко по електронната карта е попълнено коректно, те получават уникален преброителен код. Този код следва да запазят, да отпечатат на хартия или запишат на листче. Когато от 18 септември преброителите започнат да допреброяват тези лица, които не са се преброили електронно, трябва да съберат и кодовете от електронно преброилите се лица. Освен че ще събират кодовете от електронното преброяване, преброителите трябва да попълнят и карта за сграда за съответното жилище. В електронната карта се преброяват само лицата и жилищата, а сградите не. Заради това да не се чудят хората, просто да си знаят, че преброителят не само ще вземе кода за електронното преброяване на жилището и хората, които са в него, но и ще състави карта на сградата. Той има работа на адреса за около 2 – 3 минути докато състави карта на сградата.”, поясни пред репортер на Zapadno.com началникът отдел “Статистически изследвания-Перник” Мая Симеонова. С една регистрация за електронно преброяване се броят лицата в едно жилище.

Преброяването от преброителите на място ще се прави чрез анкетни карти на хартия. В анкетните карти ще бъдат записани въпроси като имена, брой на живеещите на адреса, образователна структура и други. “Не е необходимо да се предоставят никакви документи. Може лицата да си погледнат в личните карти, за да си кажат единния граждански номер и не е необходимо да го предоставят на преброяващото ги лице. Всички въпроси, които са свързани с жилището са доброволни. Отговорът на една част от въпросите от анкетната карта е задължителен. За друга част от въпросите има доброволен характер. Тези въпроси, които са свързани с етно характеристиките не са задължителни за конкретен отговор от респондентите. Те могат да отговорят: “Не желая да отговоря”, но е задължително да бъдат попитани от преброителите.”, уточни още Мая Симеонова.

Общо преброителите и контрольорите за община Брезник са 55, от които 10 са контрольори, а 45 са преброители. За община Трън пък участниците в преброяването са 44, от които 10 контрольори и 34 преброители. Един преброител в малките населени места ще извърши преброяване в повече от едно населено място. В област Перник вече има готовност за стартиране на преброяването и се очаква да бъдат дадени всички документи на участниците в процеса.

Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд. Лице, което откаже да бъде преброено, подлежи на санкция в размер на 160 лева. Това гласи член 20, алинея 2 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. На преброителите са им предоставени един или повече преброителни участъци. В рамките на обявените дни за преброяването преброителите трябва да обходят всички хора в районите си. Ако не открият в даден ден човек на адреса, то те се връщат на следващ ден или оставят бележка. “Основното задължение на преброителите е да обходят целия район и да преброят всички обекти, които са им назначени в района. Те ще ви търсят докато ви намерят. Друго нещо, което трябва да знаят гражданите е, че преброяването се извършва не по постоянен и настоящ адрес, а по обичайното им местоживеене. Постоянният и настоящ адрес са предмет на други институции. Постоянното местоживеене се определя от това къде лицето живее постоянно през последните 12 месеца, независимо къде е неговата адресна регистрация.”, отбеляза началникът на отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Чрез анкетната карта преброителите ще събират и качествени характеристики за населението и сградния и жилищния фонд. Ще бъдат задавани въпроси, свързани с осигуреността на жилищата с някои уреди, без значение от марката и цената им. От Националния статистически институт се интересуват от наличието на такива в даденото домакинство, тъй като по този начин на по-късен етап се правят оценки за битовата осигуреност на населението на страната.

Виж също...

Loading...