Националната агенция за приходите предлага над 2 000 лева стартова заплата за експерти по мрежова информационна сигурност

Националната агенция за приходите търси двама експерти за дирекция „Мрежова информационна сигурност на системите“ в Централно управление на приходната агенция. Обявените конкурси са за длъжността „експерт по мрежова и информационна сигурност“ –  I и III степен, като стартовата заплата е съответно 2 550 лева за първа и 2 200 лева за трета степен, съобщиха от пресцентъра на приходната агенция.

Кандидатите трябва да притежават професионална квалификация и/или опит в областта на информационни технологии, математика, информатика или друго висше образование с подходящ профил, както и компютърни умения за работа с  операционни системи, офис пакети, web приложения, инструменти за откриване и анализ на уязвимости (Kali Linux, BlackArch или други).

Желаещите да станат част от екипа на Националната агенция за приходите могат да подават документи до 17 септември лично или чрез пълномощник в сградата на Централно управление на приходната агенция в София или на електронна поща: nap@nra.bg, като в този случай заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Конкурсът ще се проведе чрез тест, който ще включва въпроси от техническа компетентност (мрежовата и информационна сигурност, операционни системи, компютърни мрежи), както и такива свързани със Закон за киберсигурност, Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, Закон за Националната агенция за приходите и Закон за държавния служител.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...