Безработицата достигна рекордно ниско ниво, над 15 хиляди души са започнали работа през август

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през август, като достигна нова рекордно ниска стойност от 4,9 %, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Снижението спрямо предходния месец е с 0,1 %, а спадът на годишна база е с 2,6 процентни пункта (от 7,5 % през август 2020 година). В сравнение с края на август 2019 година – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0,3 пункта, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

Регистрираните безработни в края на месец август са 160 707, което е с 4 427 по-малко от юли и с 85 067 или с 34,6 % по-малко в сравнение с година по-рано. В Бюрата по труда през август са се регистрирали нови 19 522 безработни, като те са с 929 лица по-малко спрямо предходния месец, а спрямо август 2020 година се наблюдава спад от 4 541 лица. Други 818 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През август 15 422 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 2 434 спрямо юли и намаление от 8 126 спрямо същия месец на предходната година. Други 349 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

76,3 % от започналите работа през август са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 23,7 %, следвани от търговията с 14,6 %, хотелиерството и ресторантьорството с 9,5 %, държавното управление – 5,8 %, строителството – 5,6 %, административните и спомагателните дейности – с 4,1 %, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3,6 %, селското, горското и рибното стопанство – 3,5 %, транспорта  – с 3,2 % други.

Виж също...

Loading...