Общините Брезник и Трън внясат общо 4 165 лева по бюджета на Асоциацията по ВиК за област Перник през 2022 година

Препоръчителен размер на вноската на държавата по бюджета на Асоциацията по ВиК за област Перник ще бъде разглеждан на извънредно заседание в началото на месец октомври, научи Zapadno.com.

До кметовете на общини и председателите на Общински съвети в региона е изготвена покана за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК за област Перник, насрочено за 1 октомври. В проекта за дневен ред са включени 3 точки, сред които е приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК за 2022 година. Размерът на вноската на държавата е 27 000 лева. Вноските на Общините от региона пък е общо 50 142 лева и 86 стотинки (вноските на Общините в проектобюджета са определени въз основа на предложената вноска на държавата и процентното съотношение на гласовете в общото събрание). Общият размер на приходите в проекта на бюджет на Асоциацията за 2022 година е в размер на 77 142 лева и 86 стотинки, пише в обяснителна записка от председателя на Асоциацията.

Община Брезник е с процентно разпределение равно на 3,38 % и вноска в размер на 2 607 лева и 43 стотинки. Община Трън пък е с процентно разпределение равно на 2,02 % и вноска в размер на 1 558 лева и 29 стотинки.

Виж също...

Loading...