Половин милион българи ще получат пакети с 15 вида храни след 20 септември

На 20 септември едновременно във всички области в страната, стартира кампанията по предоставяне на пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се хора. Около 500 000 български граждани ще бъдат подкрепени с близо 5 500 тона храни на обща стойност 13,4 милиона лева по график, изготвен от Българския червен кръст – партньорската организация, която осъществява кампанията. Пакетите са осигурени с финансиране по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Подкрепа е предвидена за хората, които получават помощи на различни основания. Списъците с правоимащите са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, която е Управляващ орган на програмата. Пакетите съдържат 15 вида продукти от първа необходимост. За тричленните и по-големи семейства са предвидени пакети от почти 28 килограма храни общо, а по-малките ще получат по около 18 килограма.

От старта на Оперативната програма за храни ежегодно около 500 000 нуждаещи се и членовете на техните семейства получават подкрепа с продукти от първа необходимост. До момента са раздадени над 80 000 тона храни под формата на повече от 1,4 милиона пакети и топъл обяд.

Подкрепа е предвидена за нуждаещи се, които получават помощи на различни основания. В основната целева група за настоящата кампания са включени лица и семейства, подпомогнати с:

– целеви помощи за отопление (сезон 2019/2020 година);

– помощи за отглеждане на деца до навършване на една година;

– еднократни помощ за ученици, записани в първи клас (за учебната 2020/2021 година);

– еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция на деца в риск;

– еднократни помощ за лица и семейства, които са инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства и/или COVID-19;

– месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания за лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат лични доходи до линията на бедност (до 369 лева);

– месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане.

Към момента 201 Общини предоставят топъл обяд на 58 500 души  по операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Средствата са осигурени от Европейския съюз по линия на механизма REACT-EU за преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19.

Виж също...

Loading...