В трънски села трябва да се обособят нови приемни за полицейски инспектори към Районното управление на Трън

Обособяване на две нови приемни в села на територията на община Трън ще бъде разглеждано от трънските общински съветници на редовно заседание. Приемните трябва да се обособят в селата Бусинци и Долна Мелна, става ясно от докладната.

В края на месец август началникът на Районното полицейско управление в Трън е изпратил писмо до кмета на общината за иницииране на заседание на Местната комисия за обществен ред и сигурност, на което да се обсъди и предложи на Общински съвет-Трън преместване на приемната на полицейски инспектори „Териториална полиция“ от село Вукан в село Бусинци и обособяване на приемна в село Долна Мелна. Общината има възможност да предостави безвъзмездно две помещения – в село Бусинци и село Долна Мелна.

За да се осъществи обособяването на двете нови помещения, кметът на Трън предлага след обсъждане, Общинският съвет да приеме решение, свързано с обособяването на новите приемни. Едното помещение представлява стая в Музея на бусинската керамика в Бусинци, а другото е в двуетажна масивна обществена сграда в Долна Мелна. Двете нови помещения ще бъдат отдадени безвъзмездно за ползване, с цел целесъобразното и подобро обслужване на жителите от населените места, гласи още в решението, което кметът предлага да бъде прието.

Виж също...

Loading...