Туристите в Брезнишко се организирали за масови походи чрез туристическото дружество “Бреза”, създадено през 1965 година

Брезничани също имали свое туристическо дружество, което било основано през 60-те години на миналия век. Документи, свързани с дейността на туристическо дружество “Бреза” – Брезник от 1971 до 1985 година, се съхраняват в Държавен архив-Перник. Това поясни за читателите на Zapadno.com главният експерт в Държавния архив Милена Симова.

В документите е записано, че туристическото дружество е основано през 1965 година. “Основна цел и предмет на туристическото дружество е да организира туризма и отдиха на гражданите. Първият председател е Стоян Асенов, който е бил такъв в периода 1965 – 1978 година. За периода 1978 – 1980 година председател е инженер Христо Миленков. Следващият председател за периода 1980 – 1894 година е Асен Атанасов и отново инженер Христо Миленков от 1985 до 1989 година. Първите председатели на дружеството са и секретари на общинския комитет на БКП в Брезник. От 1972 година дружеството има щатен секретар, като за такъв е назначен Иван Милев. До този момент той е изпълнявал функциите на секретар, но доброволно. Той остава на поста до 1982 година, когато излиза в пенсия. На негово място като секретар идва Борис Игнатов. За кратко време секретар е Кирил Иванов и от 1984 година е Първан Първанов, който остава до 1988 година, когато го избират за заместник-председател на ГПК НАРКООП – Брезник.”, разказа Милена Симова от Държавен архив-Перник.

Интересна подробност в архивите е, че финансовата дейност на туристическо дружество “Бреза” е била на по-централно ниво от окръжния съвет на БТС – Перник. От края на 1979 година дружеството вече има самостоятелен баланс и назначен счетоводител, който е бил Михаил Гъргаров.

В хранилището на Държавния архив в Перник се съхраняват протоколни книги от заседанията на дружеството, доклади, информации и решения от пленуми и за дейността на организацията, както и годишни календарни планове. Протоколи от отчетни събрания на клубовете и съветите по туризъм, които са били ръководени от туристическо дружество “Бреза” също са сред фондовите единици. Съхраняват се и годишни финансови отчети и годишни бюджети за периода 1980 – 1985 година, както и балансите за периода 1979 – 1985 година.

Виж също...

Loading...