Проверяват съда в Брезник и още 35 съдилища заради допълнителни трудови възнаграждения на съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на основание член 30, алинея 5, точка 10 от Закона за съдебната власт да извърши проверка за периода от 1 януари до 31 декември 2020 година в срок до 15 ноември 2021 година в 36 изключително и високо натоварени съдилища, във връзка с определяне и изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на съдии по реда на член 233, алинея 6, изречение първо от Закона за съдебната власт, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Решението за проверката е предизвикано от разнородната практика при прилагането на правилата уредени в Правилника за администрацията на съдилищата за образуване и администриране на делата в Районните и Окръжните съдилища, и цели проверка на достоверността и редовността на статистическите данни в отчетите за 2020 година. Въз основа на получените резултати ще бъде прието решение за разпределяне на заложените в бюджета за 2021 година средства за допълнителни трудови възнаграждения на съдиите по реда на член 233, алинея 6, изречение първо от Закона за съдебната власт. Съгласно приетите от Съдийската колегия и действащи към момента правила са възприети три показателя, определящи степента на натовареност на съдилищата – постъпили, свършени и свършени със същностен акт дела през съответния отчетен период.

Проверени ще бъдат Районен съд-Брезник и още 35 съдилища в страната. Проверките ще бъдат извършени въз основа на четири критерия, сред които спазване на разпоредбата на член 80, алинея 10 във връзка с повторното постъпване на въззивни жалби след прекратяване на делото в Окръжните съдилища и Апелативните съдилища, в това число информация за броя на делата повторно внесени и образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство.

Виж също...

Loading...