Трънски рекорди: 600 % повече санкции е наложила Общината, дърводобивът носи милиони, а туризмът – 100 лева за година

Впечатляващо е постижението на Община Трън по отношение на глобите, санкциите и неустойките, предвидени в бюджета за миналата година. При план да събере 1 000 лева за 2020 година, местната власт е отчела 60 345 лева изпълнение. Това представлява над 600 процента повече от първоначално заложеното. Данните са от обяснителната записка, която е публикувана на сайта на Община Трън. Тя е подготвена от кмета Цветислава Цветкова за местните общински съветници. Предстои те да приемат отчета на бюджета за предходната година на заседанието си, насрочено за 23 септември.

Към 31 декември 2020 година Общината няма неразплатени задължения. Бюджетът на Трън е преизпълнен по повечето пера на местните приходи. Например, данъците върху недвижими имоти са платени на 140 процента от очакваното, а данъците за колите са в размер 124 процента от предвиденото. Така само от тези два данъка Община Трън през миналата година е разполагала с малко над 260 хиляди лева или с 60 хиляди повече от първоначално предвиденото за годината. Пълна противоположност са приходите от туризъм. По традиция счетоводният екип на Общината залага туристически данък в размер на 1 000 лева, но през миналата година за развитието на благосъстоянието си Трън е разчитал само на 11 процента от тези приходи, а именно – постъпления в хазната от едва 113 лева за цялата 2020 година.

На този фон приходите от продажба на услуги, стоки и продукция са над 1 милион лева. В тази графа попада дейността на общинското предприятие „Трънска гора“, която се занимава с дърводобив. При планирани 1,4 милиона лева, приходите от общински услуги са изпълнени на 77 процента. Плачевният резултат при приходите от туристически данък е десет пъти по-добър с сравнение с приходите от такси за притежание на куче. В това направление в Общината са постъпили 7 лева, вместо очакваните 1 000 лева.

От останалите местни такси прави впечатление, че постъпилите средства за битови отпадъци са увеличени с близо 155 на сто. Общината е предвидила да събере от населението 170 хиляди лева като такса смет, но е набрала над 263 хиляди лева. Същият процентен ръст има и при административните услуги. Община Трън е получила от централния бюджет на държавата пари за икономически дейности, за транспорт на хляб и хранителни продукти, за безплатни и намалени цени на пътувания, както и субсидии за пътнически превози. Освен това държавата е компенсирала безплатния превоз на деца и ученици, дала е пари за закупуване на преносими компютри за училищата, за транспорт на педагогически специалисти, както и за бонуси за директорите на училището и детската градина. Изброени са още редица други увеличени бюджетни взаимоотношения, включително за разходи във връзка с COVID-19.

Въпреки че през годината, преминала под знака на пандемията, обичайните културни и фестивални събития в общината бяха спрени, парите за култура си вървят. Така при планирани 409 хиляди лева, са усвоени 384 хиляди. Дистанционното обучение не се е отразило съществено на разходите за образование и от планирани 2 милиона, в Трън са разходвали 1,8 милиона лева. Очаквано е увеличението на разходите за социално осигуряване и грижи, които са надвишили планираните близо 1 милион лева и са скочили до 1,3 милиона. Но пък за здравеопазване разходите са се свили от 85 хиляди на 57 хиляди лева. Това означава, че Трън е отделял за здравеопазване на всичките си жители като цяло по-малко от 5 хиляди лева средно на месец.

Икономическите дейности също са се свили до стойност по-малка от 1 милион лева при предвидени 1,4 милиона лева за 2020 година.

Виж също...

Loading...