Цар Фердинанд в манифеста от 1908 година: Да живее свободна и независима България! Да живее Българският Народ!

За Независимостта на България Държавна агенция „Архиви“ публикува снимки и осъвременения текст на манифест на цар Фердинанд I.

Оригиналът на манифеста за обявяване на Независимостта на България днес се съхранява в Централния държавен архив. Поради изключителната му историческа и художествена ценност и с цел неговото опазване използването му е ограничено. Изработени са мулажни копия на документа, които се експонират в изложби, поясниха от държавната агенция.

Независимостта на България се обявява на 22 септември 1908 година във Велико Търново.

МАНИФЕСТ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

По волята на незабвенния Цар- Освободител, великият братски Руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданиците на Негово Величество Румънския Крал, и от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 год., сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна.
От тогава и до днес, цели тридесет години, Българският Народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръководство и онова на О’ Бозе почившия Княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля – да бъде според както той иска.

Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят.
Фактически независима, държавата Ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция.

Аз и Народът Ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България, свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.

Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за Независимо Българско Царство и заедно с народа Си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на Великите Сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България!

Да живее Българският Народ!

Издаден в древната ст. Велико Търново на 22 септемврий 1908 год., двадесет и втората годишнина от Нашето царуване.

На първообразния със собствената ръка на Негово Величество подписано:
Фердинанд I

Приподписали:
Министър Председател и Министър на Обществените Сгради, Пътищата и
Съобщенията: А. Малинов
Министър на външните работи и на изповеданията: С. Паприков
Министър на вътрешните работи: М. Такев
Министър на народното просвещение: Н. Мушанов
Министър на финансите: Ив. Саллабашев
Министър на правосъдието: Д-р Т. Кръстев
Министър на войната: Генерал-лейтенант Николаев
Министър на търговията и земледелието: А. Ляпчев

Снимка: Държавна агенция “Архиви”

Виж също...

Loading...