Бившето сметище край Брезник е сред примерите за ускорено изпълнение на техническата рекултивация на депа за битови отпадъци

В резултат от положените усилия от екипа на Министерство на околната среда и водите е ускорено физическото изпълнение на дейностите за приключване на проектите за рекултивация на депа, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 година“ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

Само за периода май – септември 2021 година е приключила техническата рекултивация на 27 депа в общините Челопеч, Роман, Брезник, Бургас, Брацигово, Копривщица, Пордим, Чирпан, Ветрино, Трекляно, Гулянци, Долна Митрополия, Земен, Костенец, Ковачевци, Павликени, Невестино – 2 броя, Долни Дъбник, Бяла (Русе), Несебър, Гълъбово, Велико Търново, Казанлък, Поморие, Белоградчик и Самоков, което представлява 57 % от забавените проекти.

За сравнение през целия период от шест години (от 2015 година, когато е постановено решение на Съда на Европейския съюз по дело С-145/14, до началото на май 2021 година) е приключила техническата рекултивация на 66 депа, като е забавена рекултивацията на 47 от общинските депа.

През 2015 година страната ни е осъдена за продължаване на експлоатацията и непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общо 113 общински депа. В периода на предишното управление последните издадени заповеди за прекратяване на експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания, са от декември 2017 година. Въпреки ясно определения краен срок (декември 2020 година), неглижирането на проблема в продължение на години и бавните темпове на закриване и рекултивация на старите общински депа, е пряката причина, която доведе до уведомлението от Европейската комисия от 15 юли 2021 година, че страната ни ще бъде изправена пред Съда на Европейския съюз за втори път в резултат на неизпълнението на решение по дело С-145/14 от 15 юли 2015 година, за да бъде определен размерът на санкцията, която страната ни ще заплаща. Прочетете още по темата в публикацията: Ще има ли сурови санкции от Европа заради Трън и Брезник, които забавиха рекултивацията на депата за отпадъци?

След положените през последните 4 месеца усилия за намаляване на размера на санкцията, България ще бъде изправена пред съда за заплащане на санкции за 24 от депата за неопасни отпадъци, които все още не са рекултивирани.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...