За 64 първокласници и 48 осмокласници в Брезнишко и Трънско са подадени заявления за еднократни помощи по 300 лева

За 64 първокласници и 48 осмокласници в общините Брезник и Трън са подадени заявления за еднократни помощи по 300 лева, съобщиха за Zapadno.com от Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник.

От тази година подоходното облагане на семействата с първокласници или осмокласници не е сред изискванията. Помощта е за всички семейства с ученици в I или VIII клас, но с условието те да са обхванати в образователната система, уточни директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник Ивайла Касърова.

Към 20 септември от община Брезник са подадени 41 заявления за еднократна помощ за първокласници и 32 заявления от семейства с осмокласници. В община Трън подадените заявления за помощта за първокласници са 23, а за осмокласници – 16.

На 14 септември са изплатени помощите за първокласници и осмокласници, за които са били подадени заявления през месец август. Родители могат да подават заявления за еднократни помощи по Закона за социалните помощи за деца до 15 октомври. В средата на месец октомври ще бъдат изплатени помощите на тези, които са подали заявления през септември.

Финансовата подкрепа се отпуска за покриване на част от разходите в началото на учебната година, при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител, поясниха от Агенция за социално подпомагане.

Виж също...

Loading...