Ловният сезон на дребен и едър дивеч стартира на 2 октомври, груповият лов на дива свиня е редуциран

Откриването на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч и груповият лов на дива свиня ще бъде на 2 октомври (събота), съобщиха от Изпълнителна агенция по горите.

Груповото ловуване на дива свиня се разрешава в не повече от два дни, включително събота и неделя, от седем последователни дни за един ловностопански район, гласи заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Решението за редуциране на броя на ловните излети за групов лов на дива свиня от 3 на 2 дни седмично идва след заседание на Ловния съвет и направен анализ на данните за числеността на дивата свиня в национален мащаб. Най-драстично намаление на вида е отчетено в североизточната част на България.

Мярката се предприема с цел запазване на този вид дивеч в райони, където числеността е под биологичния минимум, вследствие загубите причинени от Африканска чума по свинете и предприемане на стратегически мерки по отношение управлението на запасите на този вид дивеч в бъдеще.

Виж също...

Loading...