Общинските съветници на Брезник решават за формиране на маломерна паралелка в гимназията и маломерна яслена група в детската градина

Общинският съвет на Брезник ще разглежда докладни, свързани със средното училище и детската градина. Документите ще бъдат разглеждани на редовно заседание, което е насрочено за 24 септември, съобщават от Общинския съвет.

Общинските съветници трябва да решават относно разрешение за формиране на маломерна паралелка в брезнишкото средно училище “Васил Левски” във връзка с член 68 алинея 1 точка 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Другата докладна е относно разрешение за формиране на маломерна яслена група в детска градина “Брезица” в град Брезник за учебната 2020/2021 година.

Виж също...

Loading...