Земеделците в България прибраха над 7 милиона тона продукция от нивите с пшеница, което е с 52 % повече от реколтата през 2020 година

Добитата пшеница през 2021 година е с 52 % повече от предходната година, която беше изпълнена с редица проблеми в зърнопроизводството. Това е най-добрата година от 2017 година насам за сектора у нас. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите професор доктор Христо Бозуков по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по зърно. Той изрази надежда и цените да останат добри, за да могат производителите да бъдат удовлетворени от труда си, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

През настоящата година производството на пшеница достигна нива от 7,16 милиона тона. Те са добити при реколтирани 1 204 334 хектара при среден добив за страната 594 килограма на декар. Добри производствени резултати се отчитат и при ечемика и рапицата. При ечемика се наблюдава ръст в производството от 27,2 %, а при рапицата 36,0 %, в сравнение с 2020 година. През настоящата година са реколтирани 130 581 ха ечемик, а производството е 698 761 тона при среден добив за страната 535 килограма на декар. Произведеното количество рапица е 376 364 тона при реколтирани 133 356 хектара и среден добив от 282 килограма на декар.

По време на заседанието стана ясно, че в някои райони на страната засушаването е предизвикало щети в различна степен при царевицата и слънчогледа, което неминуемо ще се отрази върху количеството на реколтата. До момента са прибрани 47 % от площите за реколтиране с маслодаен слънчоглед и 17 % от площите с царевица. Производството на слънчоглед е 934 853 тона при среден добив за страната 236 килограма на декар. Добивът от царевица към днешна дата е 552 226 тона , а средният добив е 551 килограма на декар.

В периода на жътвената кампания са взети 1 263 проби от 2 602 276 тона пшеница от зърнопроизводителните райони в 27 области на страната, което представлява 36,5 % от реколтираното количество. Резултатите показват, че 49,40 % от общото производство или 3 536 305 тона са с качество, удовлетворяващо изискванията на мелничарския отрасъл за производство на висококачествени брашна за хляб и хлебни изделия.

Зърнопроизводителите отчетоха сравнително спокойна и нормална стопанска година в повечето региони на страната. По думите им, не се наблюдават проблеми с качеството на добитата продукция при различните култури. Очакваната реколта от слънчоглед и царевица е добра.

На срещата беше засегната и темата с цената на хляба. Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България съобщи, че се наблюдава увеличение при всички суровини и посочи, че ДДС на всички стоки и услуги трябва да бъде намалена на 9 % . От своя страна министър Бозуков информира присъстващите, че Министерството е потвърдило с официално писмо подкрепата си по това искане на бранша пред Министерство на финансите.

Членовете на Консултативния съвет по зърното бяха запознати с приема по мярката „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, който приключва днес. До момента са подадени 10 966 заявления, като се очаква, днес до края на деня, да постъпят още около 1 000.

Бюджетът на помощта за периода 2016 – 2020 година беше до 84 милиона лева на година, като от началото на прилагането на схемата до настоящия момент на земеделските стопани е възстановена сума в размер над 413 милиона лева. Срокът за прилагане на схемата бе удължен до 31 декември 2023 година, а годишният размер на помощта бе повишен на до 100 милиона лева.

Виж също...

Loading...