Оптичен интернет до община Трън чрез 48-километров кабел – евентуално след 5 години

Оптична кабелна линия е възможно да бъде изградена между Областна администрация-Перник и Община Трън. Постъпило е такова предложение от Държавна агенция “Електронно управление”, но все още идеята не е разгледана от органите, които управляват евросредствата за развитие на селските райони. Това става ясно от отговор на служебния министър на земеделието, храните и горите Христо Бозуков на депутатски въпрос от 46-тото Народно събрание.

В началото на месец септември тази година бившият депутат от “Има такъв народ” и настоящ областен координатор на партията в област Перник Петя Димитрова е задала въпрос към Христо Бозуков относно етапа на реализирани дейности по проект за широколентова инфраструктура в страната. В края на месец януари 2021 година Държавен фонд “Земеделие” е обявил прием на проекти за изграждането на широколентов интернет по селата и малките населени места по програмата за развитие на селските райони. Идентифицирани са 59 “бели зони”, в които не съществува мрежа за достъп от следващо поколение. Тези “бели зони” представляват 59 общински територии с техните населени места, пояснява Петя Димитрова в запитването си. Тя се интересува конкретно дали са започнати дейности относно реализиране на проектите за общините Трън и Земен в областта.

Министърът на земеделието е отговорил, че е налице проектно предложение на Държавна агенция “Електронно управление”. То включва изграждането на оптична кабелна инфраструктура до общините Трън и Земен. Оптичната кабелна линия, която проектът предвижда да се изгради до Трънско, ще е с прогнозна дължина 48 000 метра. Тя е с наименование “Областна администрация Перник – Община Брезник – Община Трън”.

Към момента, в който министърът е изпратил отговора си до депутата, вече е била назначена оценителна комисия за разглеждане и оценка на проектното предложение, но тя не е била излязла с решение. Комисията ще докладва дали заявените дейности са допустими, както и каква е цялостната оценка на проекта. Едва след това е възможно да се пристъпи към подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Ако се стигне до този договор, срокът за реализирането на оптичната връзка с Трън ще е 5 години (60 месеца). Срокът на действие на комисията за оценка е до 8 декември 2021 година.

Виж също...

Loading...