ВиК дава Брезник за пример, но общинарите не одобряват плана за увеличаване цената на водата

На заседания през месец септември Общинските съвети на Брезник и Трън гласуваха решения, с които упълномощиха кметовете да участват в Общо събрание на ВиК асоциацията за област Перник, предаде репортер на Zapadno.com.

Съветът на Трън прие, че ще подкрепи бизнес плана, който „Водоснабдяване и канализация“ ООД – град Перник предлага за гласуване на 1 октомври. Общинските представители на Брезник възложиха да се гласува „против“. Мотивите им са свързани с риск от необосновано поскъпване на цените на водата, както и с факта, че ВиК-Перник има големи задължения към брезнишкото дружество “Водоснабдяване”.

Бизнес планът се отнася за периода 2022 – 2026 година и е основен инструмент, чрез който се организира, ръководи и контролира дейността на ВиК оператора. Целият документ е публикуван на сайта на областния управител. Отделна обява за планираното увеличение на цената на услугите е качена на сайта на ВиК-Перник.

Така разбираме, че управниците от областта утре ще гласуват дали през 2022 година цената за кубически метър доставяна питейна вода до битовите потребители да стане 1,687 лева. В сметките на клиентите, където има канализация, ще бъде таксувана и услугата отвеждане на отпадъчни води. Тя от своя страна догодина може да е 0,345 лева. Според предложения план, в следващите 5 години посочените цени ще нарастват, така че да достигнат 2,344 лева за доставяне на вода и 0,609 лева за отвеждане на води.

Обявата за цената на услугите е придружена с показатели за качество, които водното дружество трябва да покрие. Например, посочено е, че общите загуби на вода във водоснабдителните системи през 2020 година са били над 80 процента, а заложената цел е до 2026 година да не надвишават 50 на сто. В реална стойност тези цифри представляват дневна загуба от 40 кубически метра вода на километър водопроводна мрежа. Намерението на ВиК-Перник е след 5 години тази загуба да спадне под 10 кубика на километър дневно. На този фон от таблиците в бизнес плана разбираме, че ВиК-Перник няма инсталиран нито един водомер при източниците на вода за общините Брезник и Трън. Единствено пречиствателната станция след язовир „Красава“ има измервателен уред, чрез който може да се отчете количеството вода, която влиза в разпределителната система.

Град Брезник е даден за пример как чрез контрол на течовете и управление на налягането може да се намали нивото на неносещата приходи вода, както и губещите се водни количества навсякъде в региона да спаднат с една трета. В плана си ВиК припомня, че през 2020 година започна реконструкция на водопроводната мрежа на Брезник, в резултат на която количествата на вода, която ползва градът, е намаляла приблизително с 45 на сто.

Загубите навсякъде в областта са предимно вследствие на амортизираните водопроводи. Те са изграждани основно през 60-те години на миналия век, поради което са с над 3 пъти изтекъл амортизационен срок. ВиК няма възможност да инвестира в подмяна, затова разчита на евросредства. Но пък за ремонтната си програма дружеството разполага с достатъчно материали, техника и човешки ресурси – пише в бизнес плана. Авариите по водопроводната мрежа, които дружеството декларира за миналата година, са повече от 190 на всеки 100 километра. При регистрирани приблизително по две аварии на километър за 2020-та, през 2026 година се очаква авариите да бъдат не повече от една на километър.

По отношение на отпадъчните води в бизнес плана е включена информация, че град Трън все още няма действаща пречиствателна станция, въпреки че има отредена площадка за изграждането на такава. Тя се намира на около 140 метра от пътя Трън – Ломница, в непосредствена близост до последната жилищна постройка в границите на града. Справка от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 година” показва, че през 2011 година е приключил проект на стойност 291 хиляди лева, чиято цел е била изготвянето на пълна техническа документация за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, разширение на канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Ако бъде приет, бизнес планът за област Перник ще бъде внесен за разглеждане в държавния регулатор. Комисията за енергийно и водно регулиране ще срещне в книжата описание, че във “ВиК” ООД – Перник постъпват жалби и оплаквания на потребители във връзка с услугите на дружеството. Те се приемат по телефона, писмено, при посещения в експлоатационните райони и централно управление. Срокът, в който се отговаря на постъпилите жалби, е до 14 дни. Не се отговаря на анонимни жалби, в които не е посочен адрес на потребителя на имота. Статистиката гласи, че над 90 % от проблемите се разрешават в рамките на 1 до 2 работни дни. „При жалби с неотстранени аварии и течове реакцията е моментална“ – декларира водното дружество пред своите клиенти и пред регулатора.

Виж също...

Loading...