Въпрос на пари ли е сметоизвозването в Брезник? Общината е разполагала с 80 на сто от планираните приходи още през месец юни

На редовното заседание на Общинския съвет на Брезник през месец септември беше приет отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Брезник към 30 юни 2021 година, предаде репортер на Zapadno.com.

От обяснителната записка към отчета съветниците си припомниха, че първоначалният бюджет на Брезник за цялата година е бил 12 338 653 лева. В това число държавни дейности – 5 895 394 лева, местни дейности – 6 133 959 лева и дофинансиране в размер на 309 300 лева. През второто тримесечие са направени промени, в резултат на което бюджетът е увеличен с 830 хиляди лева. Съществена част от това увеличение са допълнителните пари, които държавата отпусна за ремонт на народно читалище „Просвещение-1870“ в размер на 246 хиляди лева. Други съществени допълнителни пера са за социални помощи, за изборите, както и за субсидиране на междуселищния транспорт.

Интересна е сумата от близо 22 хиляди лева, която държавата е отпуснала за познавателни книжки и други подобни материали в училищата и детската градина. Отделно от извънредните пари, преглед на очакваните постъпления в общинската хазна показва, че за 6 месеца имуществените данъци в община Брезник са събрани на 73 процента. Данъкът върху превозните средства е събран на 78 процента, като от предвидени 190 хиляди лева за цялата година, само през първата половина са постъпили близо 150 хиляди. Налогът за недвижимите имоти също е събран на добро ниво. От очаквани 69 хиляди лева, постъпилите плащания са за 43 хиляди.

Наболял проблем за община Брезник е сметосъбирането. За да се разреши той, критично важно е гражданите да си платят таксата за битови отпадъци. Справката от счетоводството на общинската администрация показва, че над 81 процента от очакваните пари вече са постъпили в касата на Общината. От очакваните 260 хиляди лева за цялата година, само през първата половина 211 хиляди вече са били на разположение на властите за обслужване на услугите по сметоизвозване.

Като цяло всички данъчни и неданъчни приходи за Общината са били изпълнени на 63 процента, тоест – още до месец юни повече от половината очаквани приходи за 2021-ва са били на разположение на властите. За какво са използвани парите? Ако изключим държавните дейности като образование, здравеопазване и социални дейности, при местните дейности около половин милион лева са отишли за общи държавни служби и отново – образование и социални грижи. Още 1 милион е бил насочен за благоустройство и комунални услуги.

Заслужава си да се отбележи, че за периода януари – юни 2021 година са изплатени 8 470 лева за стипендии на учениците в средно училище „Васил Левски“. С решения на Общинския съвет са изплатени еднократни помощи на граждани в нужда в общ размер на повече от 19 хиляди лева.

В публикацията са използвани снимки от архива на Zapadno.com и Екатерина Димитрова

Виж също...

Loading...