На прага на отоплителния сезон училището в град Трън може да отпусне дo 92 400 лева за отопление

Борсова сделка с продавач на газьол за отопление за обезпечаване на нуждите на средно училище “Гео Милев” в град Трън е обявена от учебното заведение.

Прогнозната стойност за доставката на гориво за отопление е 77 000 лева без включен ДДС или 92 400 лева с ДДС. Доставките трябва да се осъществяват периодично по писмена заявка на училището, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество. Количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от учебното заведение към продавача, не могат да бъдат по-големи от 5 000 литра. Прогнозното количество гориво за отопление е 40 000 литра +/- 10 %. Посочените количества са прогнозни и не ангажират училището с цялостното им усвояване при сключване на договор. Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия, става ясно от информация за борсовата сделка.

Виж също...

Loading...