Иновации в училището на Брезник в действие: За една учебна година са реализирани над 10 проекта и инициативи

13 са реализираните проекти, инициативи и обновявания в брезнишкото средно училище “Васил Левски”. Сред тях са въвеждане на ученически униформи и осигуряване на помощник на учителя, както и обособяване на самостоятелен кабинет за него, съобщиха от учебното заведение.

Проектите, инициативите и обновяванията, за които гимназията се отчита през обществеността, са реализирани през учебната 2020/2021 година. В училищния двор са изградени класна стая на открито по проект на ПУДООС и площадка по безопасност на движението по пътищата по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

През миналата учебната година в училищната сграда е оборудван нов компютърен кабинет за учениците от начален и прогимназиален етап, преоборудван е един от съществуващите кабинети по информационни технологии, извършен е ремонт и подмяна на отоплителните тела в коридорите на първи и втори етаж, подменени са входните врати на двата главни входа, реновирани са коридорите на първия и втория етаж, обновени са класните стаи на учениците в началния етап и е обособен кът по безопасност на движението по пътищата.

Обучение на педагогическите специалисти по проект, финансиран от Министерство на образованието и науката, осигуряване на помощник на учителя и обособяване на самостоятелен кабинет за него, осигуряване на училищен психолог и самостоятелен кабинет за него, както и въвеждане на ученически униформи са другите иновации, които са извършени през учебната 2020/2021 година.

Виж също...

Loading...