Брезник е една от двете общини в област Перник, в които е прието задължително предучилищно образование за 4-годишните деца

Две са общините в област Перник, в които е прието задължително предучилищно образование за 4-годишните деца към 15 септември 2021 година, съобщиха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане.

Съгласно промяната в Закона за училищното и предучилищното образование (в сила от началото на 2021 година) предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като родителите избират някоя от формите (целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна), а държавата и Общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

До началото на учебната 2023 – 2024 година Общините са задължени да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата от 4-годишна възраст. За стартиращата на 15-ти септември учебна година предучилищното образование е задължително за децата, навършващи 4-годишна възраст през 2021 година, но само в общините, осигурили условия за това след взето решение на Общинския съвет.

Получаването на социални и семейни помощи е обвързано със задължително посещаване от децата на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи за задължително предучилищно образование. В тази връзка при предоставяне на социални и семейни помощидирекции „Социално подпомагане“ ще следят за посещаемостта в групите за предучилищно образование на децата, навършили 4 години. Това се отнася само за общините, в които това е задължително след решение на Общинския съвет.

Информация за децата, записани в групите за задължително предучилищно образование в общинските и държавни заведения (детски градини и училища), се предоставя на Агенцията за социално подпомагане от Министерството на образованието и науката чрез автоматизиран програмен обмен на данни по силата на сключено Споразумение за сътрудничество. Към средата на месец септември тази година в общо 92 общини в страната е прието задължително предучилищно образование за 4-годишните деца. Само две са общините в област Перник, в които е прието задължително предучилищно образование за 4-годишните деца. Това са общините Брезник и Ковачевци.

Виж също...

Loading...