50 % ръст на продажбите на имоти в Брезнишко и Трънско през първото полугодие

Публичните регистри на Агенцията по вписванията показват, че продажбите на имоти в Брезнишко и Трънско са се увеличили с 50 процента за първата половина на 2021 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Въпреки еднаквия относителен дял, реалните цифри показват, че продажбите, които са били регистрирани в Службата по вписвания за Брезник са били 158 през първите 6 месеца от текущата година, спрямо 104 продажби през същия период миналата година. Вписаните в Трън са 65 от януари до юли 2021 година и 43 продажби в същото полугодие на 2020 година. Ако приемем, че е пандемията от короновирус е оказала влияние върху сделките, то поглед назад към 2019 години показва, че в аналогичния времеви период продажбите в Трън са били 67, а в Брезник – 126. Това е свидетелство, че Имотният регистър е отчел приблизително двойно повече продажби в граовската община през всяко първо полугодие на последните три години. А през настоящата година е отбелязан най-високият ръст спрямо период януари – юни на 2019-ти и 2020-та година. Регистрираните наеми в Брезник за първите 6 месеца от годината са били 68. В Трън те са 61 на брой. На този фон вписаните аренди са били 27 в Брезник и само 3 в Трън.

В предходните години договорните ипотеки в Брезник (например, за ипотечен кредит) са били по 6 броя за 6 месеца. Сега данните са за двойно повече – 12 на брой. За същия период в Трън е имало само една договорна ипотека. Най-много работа за Службата по вписвания е отворена чрез регистрирането на актове за общинска собственост. Например, общо вписванията в Брезник през първото полугодие на последните 3 години са нараствали от 669 през 2019-та и 776 през 2020-та до 897 през 2021-ва. От тях през 2019-та всеки пети документ е бил акт за общинска собственост, а следващите две години приблизително всеки втори документ е бил такъв.

Преди две години в Трън е имало общо 281 вписвания за първите шест месеца и едно от четири вписвания е било на акт за общинска собственост. На следващата година вписванията са се увеличили до 351 за същия период и половината от тях са били документи за собственост на Общината. От януари до юни тази година Служба по вписвания-Трън е отчела два пъти повече вписвания, които са наброявали вече 717 броя. Главна причина за това са близо 500 акта за общинска собственост.

Виж също...

Loading...