До средата на ноември пчелари могат да подават заявления за издаване на протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата

Областните дирекции по безопасност на храните в страната приемат заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Това стана възможно след като Европейската комисия одобри пренотифицирана схема на Държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери”. Крайният срок за подаването им е 15 ноември 2021 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Право на подпомагане ще имат пчелари, които са регистрирани земеделски производители за стопанската 2020/2021 година. Техните животински обекти трябва да отговарят на изискванията по реда на член 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, както и да имат извършени есенен (за 2020 година) и пролетен (за 2021 година) профилактичен преглед. Пчеларите е нужно да  имат и подадена декларация (образец ЗХОЖКФ – 87Б), чрез която са уведомили съответната Областна дирекция по безопасност на храните за отпаднали/загинали пчелни семейства за проверявания период, който е от 20 август 2020 година до 15 май 2021 година. Декларацията трябва да бъде с дата на подаване, не по-късно от датата по заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, до която приключва пролетният профилактичен преглед за 2021 година и да съдържа информация за актуалния брой пчелни семейства, отразена в системата ВетИс не по-късно от 15 юни 2021 година.

Образци на заявлението и на констативния протокол за унищожените пчелни семейства   може да намерите на следния интернет адрес: https://www.bfsa.bg/bg/Page/examples-health-care/index/examples-health-care/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7

Заявлението, заедно с останалите документи, които са описани в него, се подава в Областна дирекция по безопасност на храните по регистрация на животновъдния обект.

В срок до 30 ноември 2021 година всяка Областна дирекция по безопасност на храните трябва да изпрати в министерството  обобщена информация за подадените заявления и издадените констативни протоколи. Именно поради тази причина, пчеларите трябва своевременно да заявят искането си за издаване на същите.

След постъпване на обобщената информация в Министерство на земеделието, храните и горите ще бъде издадена заповед за настъпило неблагоприятно климатично събитие „тежка суша“ и на следващ етап ще бъде обявен срок за прием на заявления за подпомагане в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие“.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...