Инспектори по безопасност на храните извършиха близо 3 хиляди проверки през летния туристически сезон по родното Черноморие

От Българска агенция по безопасност на храните извършиха за периода от 1 юни до 17 септември, 2 825 проверки в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти, предлагащи услугата „all inclusive“ и други. Проверките са извършени на териториите на Областните дирекции по безопасност на храните в Бургас, Варна и Добрич, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Унищожени са 617 килограма храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност, без етикетировка и документи за произход, както и храни, предлагани от обекти без регистрация по Закона за храните. Издадени са 6 заповеди за преустановяване дейността на обекти, от които три на територията на Областна дирекция по безопасност на храните-Добрич и три на територията на Областна дирекция по безопасност на храните-Варна.

За констатирани несъответствия са съставени 37 акта и 284 предписания. Основно са за неправилно съхранение на храни и предлагане на храни с изтекъл срок на годност; предлагане на храни без етикетировка и без документи за произход; установени обекти без регистрация по Закона за храните; липсващи дезинфектанти и други.

Инспекторите са акцентирали в проверките на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти в проверяваните обекти и извършване на проследимост на техните доставчици. В обектите за обществено хранене е извършвана проверка дали работещите лица, притежават редовно заверени лични здравни книжки, както и за спазване от персонала на противоепидемичните мерки, свързани с COVID-19.

Виж също...

Loading...