Общини в област Перник си припомниха какво трябва да правят при възникнали грешки в земеразделянето

Среща между представители на общински администрации в област Перник и Регионална дирекция по горите-Кюстендил се проведе на 4 октомври. Участие в срещата взеха и представители на Общините Брезник и Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Срещата се проведе в заседателна зала “Ерма” в Областна администрация-Перник и бе водена от главния горски инспектор в Регионална дирекция по горите-Кюстендил инженер Роза Манова. Експертът припомни на представителите на местните власти, че когато дървесната растителност в земеделски земи има характеристика на гора, то имотът трябва да се стопанисва по Закона за горите. “В писмата, които си припомняме и няма нищо ново отново се акцентира каква е характеристиката на гора. Когато една дървесна растителност е на площ най-малко 1 декар, трябва да има отстояние от крайните стебла на дърветата не по-малко от 10 метра. Проекциите на короните трябва да заемат най-малко 10 % от площта и височината да не е по-малко от 5 метра. Това е определението насаждението да отговаря на характеристиката на гора.”, каза пред представителите на Общините главният горски инспектор в Регионална дирекция по горите-Кюстендил инженер Роза Манова.

Експертът от Регионална дирекция по горите-Кюстендил изрази мнение, че институцията работи добре с Общините в областта. “Насочват се хората при нас. Подават заявления, когато искат да почистват дървесна растителност. Защото ние сме задължени, по Закона за горите, да отидем да проверим на място дали тази дървесна растителност има характеристика на гора или не. Тук пак има една разделителна линия – дали дървесната растителност е възникнала преди 1991 година, когато е приет Закона за собствеността и ползването на земеделските земи или след това. Това касае имотите на физически лица. За общинска и държавна собственост е без значение кога дървесната растителност е възникнала. Важното е, когато има характеристика на гора да се стопанисва като горска територия, а когато няма такава характеристика вече вие сте си компетентни по ЗОСИ. Това е разделителната линия.”, каза инженер Роза Манова.

Експерти от Регионална дирекция по горите-Кюстендил проведоха и приемна за жители от област Перник.

Виж също...

Loading...