Ограничителни мерки в област Перник от 11 октомври: Какво ще затвори и кое как може да функционира – СПИСЪК

Oт 11 октомври до 24 октомври 2021 година се въвеждат задължителни противоепидемични мерки на територията на област Перник. Мерките бяха обсъдени на провел се днес областен кризисен щаб, научи Zapadno.com.

Преустановява се провеждането на планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ.

Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки и други).

Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и други).

За учениците от област Перник се въвежда ротационен принцип на обучение
както следва:

– за периода от 11 октомври до 15 октомври класовете 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда;

– за периода от 18 октомври до 22 октомври класовете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 и 11 клас клас се обучават присъствено, а класовете 7, 8 и 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда;

– Паралелките, които са единствени за даден клас в училище продължават присъствено.

Разрешава се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи при посещаемост от 6 до 10 души на 2 метра разстояние.

Разрешават се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца при посещаемост от 6 до 10 души на 2 метра разстояние.

Преустановява се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.

Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други).

Преустановяват се провеждания на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер).

Преустановяват се провежданията на масови спортни събития, както на закрито, така и на открито.

Преустановяват се посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси.

Културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви) могат да се организират и проведат при заетост 30 % от общия капацитета на помещенията на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1 метър и половина между посетителите и задължително поставени защитни маски за лице.

Посещение в заведения за хранене по смисъла на член 124 от Закона за туризма, игрални зали и казина, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове и нощни клубове, се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета им, осигуряване на физическа дистанция от 2 метра между столовете на масите, задължително носене на защитни маски от персонала на заведенията и при ограничено работно време в границите между 6:00 и 22:00 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

Преустановяват се посещения на музеи и галерии.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 квадратни метра.

На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 квадратни метра, и осигуряване на дистанция от най-малко 1 метър и половина между посетителите.

Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска на лицето.

Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.

Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от област Перник.

Виж също...

Loading...