За Центъра за настаняване от семеен тип в Брезник ще се закупува горелка след промяна в поименния списък за капиталови разходи

Добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи през 2021 година на Община Брезник гласуваха брезнишките общински съветници на редовно заседание, което се проведе на 24 септември, предаде репортер на Zapadno.com.

По време на сесията беше разяснено, че добавянето на обект в поименния списък е свързано с придобиването на дълготраен материален актив и разместване в сумите, определени за водопроводната мрежа на улици в Брезник. “Налага се това разместване, тъй като на няколко улици сумите, които се предлагат ще са по-малко. На улица “Нестор Петров” се получава увеличаване на цената – от 90 000 на 104 927 лева. Точно заради това увеличаване се налага и разместването, което се предлага в поименния списък на капиталови разходи за 2021 година.”, каза общинският съветник Венета Петрова.

Придобиването на дълготраен материален актив е свързано със закупуване на горелка за Центъра за настаняване от семеен тип в Брезник. Горелката ще бъде закупена за 2 000 лева.

С 12 гласа “за” решението за добавянето на обект в поименния списък наа капиталовите разходи беше прието.

Виж също...

Loading...