Отчет пред обществото: За 9 месеца Общински съвет-Брезник е гласувал 113 решения по време на 11 редовни и 3 извънредни решения

Отчет-анализ за дейността на Общински съвет-Брезник за периода 1 януари – 24 септември 2021 година беше представен за сведение на редовно заседание на брезнишките общински съветници, предаде репортер на Zapadno.com.

За отчетения период съветниците на Брезник са провели 11 редовни и 3 извънредни заседания, на които са взети 113 решения от различно естество. Преобладават решенията за управление и разпореждане с общинска собственост, финансите и бюджета на Общината, социални въпроси, устройство на територията, възстановяване на земи от общинския поземлен фонд на собствениците им или на техни наследници, актуализиране на подзаконови нормативни актове и други.

Решенията са приемани с необходимото мнозинство, като в повечето случаи с единодушие и при спазване на законовата процедура. “Тук искам да подчертая, че когато говорим за единодушие, това означава по мое скромно мнение, че сме действали целево и в интерес на съгражданите ни, които са ни избрали и сме поставяли интересите на общността ни над личните, партийните и всякакви други несъответстващи на обществено значимите и законосъобразни норми пристрастия.”, каза при представянето на отчета-анализ председателят на Общинския съвет Иван Тинков.

От началото на годината до месец септември областният управител на област Перник не е върнал нито едно решение за ново разглеждане на заседание на Общински съвет-Брезник. За същия период от страна на кмета на община Брезник също няма върнати за преразглеждане решения.

Виж също...

Loading...