Районният съд в Трън обяви свободна позиция за работник, на който основното заплащане ще е 748 лева

Районният съд в Трън обяви една свободна щатна бройка за съдебен служител. Бройката е за длъжността „Работник поддръжка сгради, той и домакин и технически изпълнител – огняр“, съобщиха от съда.

Служителят ще трябва да отговаря и поддържа нормалното топлоподаване за осигуряване на нормални условия на работа в Съдебната палата през отоплителния сезон, както и да следи и контролира непрекъснатата и безаварийна работа на парната и водогрейна инсталация и съоръженията към нея, сигнализира и информира председателя на съда за необходимостта от ремонт от лицензирани фирми изпълнители. Освен тези дейности работникът ще отговаря за текущата поддръжка на сградата и за активите и материалните запаси на съда. Спазването на нормативните изисквания за безопасната експлоатация па техниката и работа с уреди, също е сред задълженията.

Сред изискванията за заемане на длъжността са завършено средно образование, притежание на правоспособност за упражняване на професия за обслужване на парни и водогрейни котли, котли с високотемпературни органични топлоносители и съоръжения към тях и други.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 748 лева. Кандидатите могат да подават документи за кандидатстване до 29 октомври. Повече подробности за позицията могат да се научат на място, в съда.

Виж също...

Loading...