В места за настаняване в област Перник са пренощували близо хиляда души, които са генерирали общо 53 хиляди лева приходи

През месец август в област Перник са функционирали 8 места за настаняване с общо 310 легла, съобщиха от пресцентъра на Нациолния статистически институт.

9 610 са били легладенонощията във функциониралите места за настаняване в региона за месец август (легладенонощията в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец). Реализираните нощувки са 1 403 броя, като от чужденци са 448 броя. Пренощувалите лица за месеца са 939, от които 279 са чужденци.

Приходите от местата за настаняване в областта за август са 53 хиляди лева, от които 23 хиляди лева.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

Виж също...

Loading...