В крак с модерните технологии: До 14 брезнишки села пускат 30-километров оптичен кабел

Инвестиция за изграждане на подземни оптични кабели и съоръжения за територията на община Брезник има намерение да извърши пернишкият интернет доставчик „Перник Лан“, научи Zapadno.com.

На 20 август тази година в Община Брезник е постъпило заявление с внесен за приемане и одобрение комплексен проект за инвестиционна инициатива, свързана с подземни оптични кабели и съоръжения между град Брезник и селата Видрица, Гърло, Конска, Режанци, Брезнишки извор, Ребро, Садовик, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Кошарево, Ноевци, Слаковци и Велковци. Трасето започва от края на уличната регулация на град Брезник и е с обща дължина 29 658 метра. Трасето преминава през имоти, които са публична общинска собственост, като част от тях са с начин на трайно ползване – селскостопански път и по вид територия са земеделска. Останалата част от имотите е местен път по вид територия – на транспорта, става ясно от заявлението на фирмата.

Сервитутът на оптичната кабелна линия е общо 1 метът, по половин метър от двете страни по оста на кабела. В началото и в края на трасето се предвиждат да се изградят оптични шахти с два капака. Всеки, който е заинтересован може да направи писмени възражения, предложения и искания по проекта за инвестиционна инициатива в едномесечен срок от 8 октомври, когато документът е обнародван в “Държавен вестник”.

В края на 2020 година общинските съветници на Брезник приеха решение за отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост в селата Ноевци, Бегуновци, Конска, Режанци, Гърло, Слаковци и Сопица. Решението е свързано с разполагането на антени за доставка на интернет от фирмата-доставчик “Перник лан”.

Виж също...

Loading...