До края на годината Сухопътните войски трябва да ремонтират оградата по българо-турската граница и пътя около нея

Министерски съвет възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на отбраната осигуряването, ръководството и контрола по извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската държавна граница и прилежащия път в срок до 31 декември 2021 година, научи Zapadno.com.

Министерството на вътрешните работи да създаде организация за осигуряване на необходимите строителни и монтажни материали, стопански инвентар или оборудване за извършването на неотложните ремонтно-възстановителни дейности в рамките на осигурените финансови средства. Освен това вътрешното министерства чрез Главна дирекция „Гранична полиция“ трябва да предостави на Сухопътните войски наличната за извършване на дейностите документация – технически задания за изграждането на инженерното съоръжение, планове и други документи за изпълнените строително-монтажните работи, техния вид и обем.

Със свои сили и технически средства в обхвата на наличните способности на инженерните формирования въз основа на предоставените документация, строителни и монтажни материали, стопански инвентар или оборудване Сухопътните войски трябва да извършат дейностите, след като министърът на отбраната създаде необходимата организация за изпълнението им, става ясно още от правителственото решение, прието на 18 октомври.

Виж също...

Loading...