Бизнесът ще бъде компенсиран със 110 лева за мегаватчас за месеците октомври и ноември

Служебният министър-председател Стефан Янев оповести, че българският бизнес ще бъде подпомогнат с компенсации за по-скъпата електроенергия. Това обяви самият той чрез обръщение до медиите и гражданите.

По 110 лева за мегаватчас ще получат над 630 000 фирми за електроенергия. Средствата ще бъдат за месеците октомври и ноември, като те са от свръх печалба на АЕЦ “Козлодуй”. Очаква се до дни Министерство на енергетиката да изготви договори. Парите ще бъдат изплатени до края на годината. Какво каза министър-председателят може да прочетете в редовете по-долу.

Уважаеми представители на медиите, 

Искам да направя няколко съобщения. На първо място, едното от тях е по тема, която вълнува много български граждани и основно работещите, свързани с бизнеса. Решение, което от доста време обсъждаме и, както обещахме, ще бъде финализирано до края на тази седмица.

Със свое решение от днес Министерският съвет прие програма за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия. От нея ще се възползват над 630 000 небитови крайни клиенти по смисъла на параграф 1, точка 27 г и 33 а от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, които ще получат компенсация от 110 лв на мегаватчаса. Помощта ще се отпуска автоматично въз основа на сключен договор между министерство на енергетиката и търговци на електрическа енергия, доставчици от последна инстанция, производители на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти и оператор на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Полагащата се сума за компенсация ще се изчислява на база на потребената енергия в мегаватчаса и във фиксираната ставка за подпомагане. Бюджетът на програмата е в общ размер 450 милиона лева. Периодът на подпомагане ще бъде от 1 октомври т. г до 30 ноември 2021 г., включително, като компенсациите ще бъдат изплатени до края на календарната 2021 г. Мярката за подкрепа допълва предварително и допълнително предприетите други мерки на национално ниво за повишаване на прозрачността и подобряване функционирането на енергийния пазар и засилване на регулаторния контрол. Тя е в унисон и със съобщение на Европейската комисия от 13 октомври 2021 г. , озаглавено „Справяне с нарастващите цени на енергията, набор от инструменти на действие и подкрепа. Средствата ще бъдат осигурени по държавния бюджет за сметка на представянето на безвъзмездни средства в размер на 450 милиона лева от АЕЦ „Козлодуй“. През следващите отчетни години ще се намали с посочената сума дължимият за внасяне дивидент от Българския енергиен холдинг.

Уважаеми сънародници, 

Използвам случая чрез Вас, медиите, да се обърна към нашите сънародници. България се намира в труден момент, в момент на множество изпитания, които можем да преодолеем само с общи усилия. Считам, че е мой дълг и основен ангажимент, от позицията, която заемам, да бъда честен и прям с Вас в тази трудна ситуация, в която се намираме днес като общество, като държава, като нация. Изправени сме пред сериозни кризи, които заплашват стабилността на нашата социално-икономическа система. Предизвикателствата са много и аз добре разбирам основанията за негативните обществени реакции и за напрежението, което наблюдаваме през последните седмици.

Няма да се оправдавам, нито ще защитавам безкритично действията на служебния ни кабинет. Защото, да, направихме грешки. Това да се греши е нещо неизбежно. И ние се опитваме да коригираме действията си, винаги когато е необходимо. Но същевременно направихме и много положителни стъпки, чиито ефект може би не е много видим и осезаем точно в момента, но съм сигурен, че ще бъде усетен в перспектива. 

Намираме се в тежка пандемична ситуация и това не е спекулация, а факт, с който трябва да се съобразяваме. В никакъв случай не искам да преекспонирам ситуацията и да я представям като по-драматична, отколкото всъщност е. И не очаквайте от мен да се опитвам да Ви манипулирам, чертаейки апокалиптични картини. Истината обаче е, че българската здравна система е на границата на своя капацитет да се справи със ситуацията и да осигури ефективна грижа за нашите сънародници, които са в тежко състояние и се нуждаят от болнично лечение. Не е тайна, че системата на здравеопазването у нас се нуждае от дълбока реформа, от сериозни структурни и функционални промени, но всички добре разбираме, че това не е задача, с която един служебен кабинет може да се заеме и да довърши докрай. И всичко това не е оправдание. Такава е ситуацията.

В този смисъл въведените от здравното министерство мерки не са самоцел, нито са под диктовката на външни фактори, още по-малко са резултат от някакво наше желание да ограничаваме правата на българските граждани. Напротив, направихме необходимото да отложим прилагането на по-строги мерки до последния възможен момент. Знаете, че по време на целия летен период бизнесът беше отворен и работеше пълноценно, общественият живот функционираше почти по обичайния си, нормален, начин. Това, което предприемаме в момента, и то подчертавам, като временна мярка, надявам се с много кратък хоризонт от няколко седмици, е изцяло провокирано от необходимостта да запазим живота и здравето на българските граждани, а също така и стабилността на нашата здравна система. Защото алтернативата е затваряне на държавата с всички произтичащи от подобен акт ефекти и дефекти по подобие на последиците от 2020 г., с които продължаваме да се борим и справяме в момента.

От позицията, която заемам, съхраняването на човешкия живот, на жизнеността на нацията, за мен е основен приоритет и аз съм склонен да понеса цялата политическа отговорност в това отношение. Защото участието в политическия живот изисква именно това – да можеш да взимаш понякога трудни и непопулярни решения, но решения, които са в обща полза, в обществен интерес, с ясното съзнание, че негативите ще бъдат сериозни и то в чисто персонален план. В това отношение, отново повтарям, аз съм склонен да понеса отговорността, както, сигурен съм, и всички от служебния кабинет, назначен от президента. 

Въпросът обаче е друг. Въпросът е дали ние заедно, като общество, можем да носим отговорност за своето настояще и бъдеще, за съвместния ни живот, за живота и благополучието на ближния. Затова Ви призовавам за малко търпение, за малко разбиране и за повече солидарност, за да преодолеем сегашната ситуация заедно, като общество, като нация. 

Същевременно не мога да не обърна внимание на това, че продължаваме да сме свидетели на процеси, които подкопават политическата ни система. Не само, че политическото наследство, с което сме принудени да се справяме, е тежко, но и перспективите за гарантиране на политическата стабилност са негативни с оглед на поведението на основни политически сили. И сега, в трудни времена, изискващи консолидация на националните усилия, устойчивост и отговорност на политическите субекти, ние наблюдаваме точно обратното. В предизборна обстановка вместо да бъдат предлагани нови ефективни политики, политически програми, визии и решения, ние наблюдаваме ситуация, при която определени фактори се стремят да подкопаят политическата система, явно разчитайки да си осигурят ситуационни, кратковременни предимства в предизборната ситуация. Всичко това е в ущърб на българското общество и заплашва нормалното функциониране на нашата демократична система. 

Още веднъж – призовавам българските граждани за солидарност и съпричастност, за да можем заедно да преодолеем предизвикателствата на кризата в момента и възможно най-бързо да се върнем към нормалността.

Позволете ми да отправя призив и към политическите партии за адекватно поведение и градивно отношение към проблемите със здравето и сигурността на нацията, които утре те трябва да решават. Защото тези проблеми нямат партиен профил, нямат идеология и не са подчинени на партийни интереси и желания.

 Благодаря Ви!

Виж също...

Loading...