Държавници, архитекти и инженери се договориха: Без „инженеринг“ в строителството с публични средства

На 21 октомври в Министерство на регионалното развитие и благоустройството се проведе работна среща между представители на ръководството на ресорното министерство и представители на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране. От страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Виолета Комитова и архитект Иван Шишков – заместник-министър. Камарата на архитектите бе представена от председателя на Управителния съвет архитект Владимир Милков, архитект Борислав Борисов – заместник-председател на Управителния съвет и Емилия Ушакова – главен юрисконсулт. От Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране участие взеха инженер Марин Гергов – председател на Управителния съвет, Огнян Атанасов – заместник-председател на Управителния съвет, и секретаря на камарата Антони Чипев, както и Методи Андреев, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Темата на работната среща бе процедурата за обществени поръчки, наречена „инженеринг“, която оскъпява строителството и създава условия за корупция.

Участниците се обединиха около следните решения:

1. Процедурата „инженеринг“ да остане само за национални обекти, определени от Народното събрание като уникални.

2. Процедурата „инженеринг“ да отпадне при строителство, финансирано изцяло или частично със средства от държавния или общинските бюджети или от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от дружества, които изцяло или частично са държавна или общинска собственост. Възложителите ще трябва да провеждат отделни обществени поръчки за проектиране, строителство и строителен надзор. Изключение ще се допуска само за национални обекти, които са определени за уникални от Народното събрание. Инженеринг ще може да се прилага и при малки обекти или в случаи на бедствия и аварии с цел по-бързо преодоляване на последиците от тях.

Промените ще бъдат предложени да влязат в Закона за обществените поръчки.

Виж също...

Loading...