За да не се хвърлят продукти по училищните схеми ще могат да се даряват на БЧК или Българска хранителна банка

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите професор доктор Христо Бозуков, одобрените заявители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ ще могат безвъзмездно да даряват бързо развалящите се продукти на Български червен кръст или на Българска хранителна банка. Това се налага поради обявените в страната противоепидемични мерки и невъзможността за осъществяване на доставки до учебните заведения, в които е забранено присъственото обучение, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Дарените продукти на Български червен кръст или на Българска хранителна банка могат да бъдат отчетени в заявките за плащане. Те се подават от одобрените заявители по реда на член 18 от Наредбата, като са доставени съгласно графика, одобрен от Държавен фонд „Земеделие“. Към заявката за плащане се прилага документ, доказващ, че продуктите са закупени или произведени с цел доставка, съгласно одобрения график, преди първия ден на въвеждане на забраната за присъствено провеждане на учебните занятия. Заявителят трябва да посочи и, че продуктите са предоставени безвъзмездно на Български червен кръст или на Българска хранителна банка не по-късно от края на втория ден след въвеждане на неприсъственото обучение.

Количествата на предоставените за дарение продукти трябва да отговарят на броя на доставките за периода от двата дни, като са съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение и регламентираните допустими количества на порциите.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...