Етнически общности в Брезник и Трън бяха обхванати от социологично изследване по проект на международна организация – ВИДЕО

На 30 септември се проведе среща, на която професор Майя Грекова официално представи резултатите от социологично изследване в пет ромски общности в България. Изследването „Миграцията – представа и реалност“, базирано на теренни интервюта, бе проведено в Трън, Брезник, Провадия, Харманли и столичния квартал “Филиповци”. Събитието се излъчваше на живо чрез платформите на Zoom и Facebook, съобщиха от Международната организация по миграция.

Окончателните резултати от анализа дават възможност по проект „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“ да се разработи ефективна комуникационна стратегия, базирана на опита, познанията и очакванията на представителите на ромските общности. В Брезник 11 респонденти са в съжителство – 12 в брак, а в Трън съотношението е 4 : 1 – 20 респонденти са в съжителство – 5 в брак, става ясно от изследването.

В презентацията си професор Грекова очерта социалния профил на анкетираните, знанията им за живота в чужбина, опита, придобит навън, моделите на планиране на миграцията, оценката на рисковете, най-желаните дестинации в Европа. Бяха акцентирани ред неясноти у представителите на ромските общности относно термини като „трафик“ и „законна (осигурена) работа“.

На състоялата се след презентацията дискусия бяха повдигнати теми като трафик и каналджийство, особеностите на ромските общности в Харманли, както и изобщо, културното и социално многообразие на ромските общности в България, което не позволява поставянето им под общ знаменател въз основа на език или религиозна принадлежност.

Вижте представянето на резултатите от социологичното изследване във видеото:

Виж също...

Loading...