Близо 5 милиарда лева е изкарала българската митница от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби за периода от май до септември – ВИДЕО

През периода май – септември 2021 година приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, събрани от Агенция „Митници” са в размер на 4 729,1 милиона лева. Тези приходи са най-високите отчетени постъпления от 2016 година до момента спрямо съпоставимите периоди (май – септември) през шестте години. Като за месеците август и септември 2021 година са достигнати нива на приходите, администрирани от Агенция „Митници“, от над 1 милиард лева. През периода май – септември 2021 година Агенция „Митници“ е събрала 2 607,1 милиона лева приходи от акцизи. Независимо от епидемичната здравна обстановка в страната, реализираните през разглеждания период на 2021 година приходи от акциз са най-високите спрямо приходите, събрани през съпоставимите периоди от 2016 година до 2020 година включително, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници“.

Същата тенденция се наблюдава и при приходите от ДДС при внос, които също отбелязват връх измежду периодите май – септември на последните шест години. Постъпленията от ДДС при внос на стоки през периода май-септември 2021 година са със 720,5 милиона лева (56,7 %) над събраните през същия период на 2020 година и с 219,2 милиона лева (12,4 %) повече от касовите постъпления от ДДС при внос в периода май – септември 2019 година.

При приходите от мита абсолютен рекорд на месечна база е отчетен през месец август 2021 година, когато са събрани 28,8 милиона лева от мита при внос на стоки от трети страни. Посочената сума е с 6,3 милиона лева повече от събраните през месец март 2017 година 22,5 милиона лева, което е най-високият приход на месечна база през периода от 2016 година до 2020 година.

Освен в областта на приходите, администрирани от Агенция „Митници“, през последните месеци се отбелязват високи резултати и по отношение на противодействието на престъпленията и нарушенията от компетентността на митническото разузнаване и разследване.

Спрямо деветмесечието на 2020 година за периода от януари  до септември 2021 година са задържани 11,2 пъти повече наркотици, включително 31,2 пъти повече канабис продукти, както и 9,1 пъти повече перкурсори, измервани в килограми, и 60 пъти повече прекурсори под формата на таблетки.

От началото на 2021 година до края на септември общият брой на случаите на недекларирана валута е 56, а установените парични средства са с равностойност 14 644 014 лева. Установените недекларирани пари за настоящата година надминават сумата на общо отчетената през предходните три години необявена валута.
Откритите само през месец юни 2021 година над 4,9 милиона лева надвишават установените суми от всяка една календарна година за периода от 2016 година до 2020 година.

Виж също...

Loading...