Финансова подкрепа от 300 лева за отопление ще получат хората и семействата, които са получили отказ за целевата помощ

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 15 000 000 лева по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 година. Средствата ще се използват за изплащане от Агенцията за социално подпомагане на еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лева, съобщиха от правителствената информационна служба.

Право да я получат ще имат хората и семействата, които са получили отказ за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишение на определения диференциран доход с до 30 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“. От тази подкрепа при посочените условия ще могат да се възползват и хората, които отговарят на нормативните критерии, но не са подали документи в определения за това срок 31 октомври 2021 година. Очаква се по този начин държавата да подпомогне около 50 000 семейства през зимния сезон.

Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на централния бюджет за 2021 година.

Виж също...

Loading...