Брезнишка фирма с намерение да изгради обор за 1 440 овце и покривна фотоволтаична централа в село Завала

Брезнишката фирма „Мегастрой“ ООД е отправила искане да се направи допълнение към инвестиционното намерение за изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на млечни овце и техните приплоди в землището на брезнишкото село Завала. Искането е отправено към Регионална инспекция по околната среда и водите-София, което става ясно от допълнението, публикувано на сайта на Община Брезник.

През лятото на тази година фирмата обяви инвестиционно предложение за изграждане на спомагателен обор. Инвеститорът има намерение да изгради и покривна фотоволтаична централа с мощност 1 мегават на покривите на съществуващи три сгради на животновъдната ферма, върху покрива на мандра, която предстои да бъде изградена, както и върху покрива на разширението на фермата – обор с площ 2 475 квадратни метра, става ясно от допълнението, което иска да направи фирма “Мегастрой”.

Освен това инвеститорът в Завала иска да увеличи броя на животните в предстоящия проект за нов обор от 880 броя овце на 1 440 броя животни. С решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите от 12 май 2015 година е преценено да не се извършва оценка за въздействието на околната среда при отглеждане на 800 броя овце-майки. Капацитетът на фермата е пълен и дружеството е кандидатствало по подмярка за разширяване на стопанството за обор с разгърната площ 2 475 квадратни метра, в която по технологичен проект могат да се разположат 1 440 броя животни. Първоначално фирмата е поискала от екоинспекцията съгласуване за допълнителни 880 броя животни, но след получен готов проект инвеститорът е преценил, че оборът има реална възможност да поеме 1 440 броя животни, става ясно още от допълнението.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...