Документи от дейността на закритите районни прокуратури в Брезник и Трън вече се съхраняват в Държавен архив-Перник

През 2021 година Държавен архив-Перник прие на съхранение документите за постоянно запазване от дейността на преструктурираните прокуратури на територията на област Перник. Извършена е научно-техническа обработка на документите за периода до закриването на Районна прокуратура-Трън (1959 – 2018 година), Районна прокуратура-Брезник (1998 – 2018 година) и Районна прокуратура-Радомир (1959 – 2019 година), съобщиха от учреждението.

Във връзка с оптимизиране на структурата и на основание решения на Висшия съдебен съвет от 19 юли 2018 година и 29 юли 2019 година, считано от 1 януари 2019 година се разкриват териториални отделения в Трън и Брезник, а от 1 януари 2020 година – в Радомир, към Районна прокуратура-Перник.

Приетите документи от дейността на прокуратурите като самостоятелни учреждения влизат в състава на съществуващите фондове на районните прокуратури в Трън и Радомир, а тези от дейността на структурата в Брезник – в нов фонд. Те са част от Националния архивен фонд на Република България и се съхраняват в Държавен архив – Перник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...