МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание

В седмицата преди 14 ноември, когато ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала организация за работа. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност. Освен това при невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 12 ноември, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1.  Гражданите лично да подадат искане в Столичната дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на МВР и Районните управления при Столичната дирекция на вътрешните работи или Областните дирекции на МВР за дните от 9 ноември до 13 ноември от 8:30 часа до 17:00 часа и на 14 ноември от 8:30 часа до 19:00 часа. В случай, че работното време на съответното звено „Български документи за самоличност“ е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 13 ноември (събота) и на 14 ноември (неделя). Информация за работното време на всяко звено „Български документи за самоличност“ е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР.
  2.  Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко Районно управление, Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При евентуално произвеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент на Република България (21 ноември) ще се издават нови удостоверения от 16 до 21 ноември включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Виж също...

Loading...