Община Брезник може да отпусне до 266 хиляди лева за електричеството на 155 обекта в града и по селата

До 221 826 лева и 45 стотинки без включен ДДС или 266 191 лева и 74 стотинки с ДДС може да отпусне Община Брезник за доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение. За тази цел обявена обществена поръчка за услугата, която е за обекти управлявани и стопанисвани от общинската администрация, видя Zapadno.com.

Общото количество доставяна нетна активна електрическа енергия за обектите на Общината за предходните 24 месеца (от месец октомври 2019 година до месец септември 2021 година) е 1 081 356 киловатчаса. Същото се залага и към настоящия момент като прогнозно, с оглед очакваното потребление. Продължителността на договора с доставчика ще е 24 месеца. За този период доставчикът трябва да осигурява електрическа енергия за 155 обекта, които се управляват и стопанисват от Община Брезник.

В обектите за доставка на електрическа енергия са включени уличните и паркови осветления в град Брезник и по селата към общината, административните сгради, помпа в Режанци, временен преместваем обект и други.

Виж също...

Loading...