В местата за настаняване в област Перник са пренощували близо 800 човека за месец септември, реализираните приходи от тях са 52 хиляди лева

9 места за настаняване са функционирали в област Перник през месец септември 2021 година. В наблюдението се включват категоризираните хотели и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият брой на леглата в местата за настаняване, които са функционирали е 362 броя. Легладенонощията за настаняване в региона са наброявали 10 860 (легладенонощията в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец). Реализираните нощувки за месец септември са 1 278 броя, като пренощувалите лица са 787. Приходите от нощувките са били 52 хиляди лева.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...