Съдебен спор: Жител на село Непразненци предяви иск към пакистанец, който не се знае къде е, но трябва да се яви в съда

Гражданин на Пакистан, без известен настоящ или постоянен адрес, е привикан в Районен съд-Севлиево, научи Zapadno.com.

Той е привикан в съда, тъй като има образувано гражданско дело по описа на ищец от брезнишкото село Непразненци. Предявеният иск по делото е по член 49 от Семейния кодекс, който е свързан с развод поради разстройство на брака.

Ако в двуседмичен срок от обнародването на съобщението на Севлиевския районен съд в „Държавен вестник“ не се яви в съда, за да получи съдебните книжа, делото ще се разгледа с участието на особен представител по реда на член 48, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс. Съобщението на съда е обнародвано на 9 ноември.

Виж също...

Loading...