Общият доход средно на лице от домакинство е 1 938 лева за третото тримесечие на 2021 година и се повишава с 10,5 % спрямо същия период на 2020-та

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 година е 1 938 лева и спрямо същия период на 2020 година се повишава с 10,5 %, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 година е 1 808 лева и се увеличава с 15,2 % спрямо същото тримесечие на 2020 година. През третото тримесечие на 2021 година потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58,2 %), следван от доходите от пенсии (28,7 %) и от самостоятелна заетост (5,4 %). Спрямо третото тримесечие на 2020 година относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 3 процентни пункта. Делът на доходите от самостоятелна заетост намалява с 1,1 процентни пункта, а на доходите от пенсии – с 0,9 процентни пункта.

Виж също...

Loading...