За ремонта на пътя между Брезник и Сливница вече се придвижват процедури

Министърът на околната среда и водите Асен Личев информира с писмо Агенция „Пътна инфраструктура“, че за две внесени от агенцията уведомления за инвестиционни предложения за ремонт и рехабилитация на пътища няма основание да се изисква провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда или преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

Едното инвестиционно предложение е за рехабилитация на третокласния път 811 „II – 81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“ е с цел  възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на настилката, за да се осигурят безопасни условия за движение и добро отводняване на пътя. Инвестиционното намерение е на територията на област София и област Перник. При реализирането му ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без да се предвижда изграждане на нова. Заложените дейности са допустими спрямо режимите на защитени зони „Драгоман“ и „Раяновци“, определени със заповедите им, тоест при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа.

Виж също...

Loading...