Актуализирани са указанията за местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредната епидемична обстановка

Министерството на туризма публикува на сайта си актуализиран вариант на указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България, видя Zapadno.com.

В актуализирания документ подробно са описани всички изисквания към персонала и правилата, които трябва да се спазват с цел осигуряване на безопасност и сигурност за гостите в обекта. Включено е и изискването за медицински документ, който да удостоверява наличието на антитела срещу SARS-CoV-2, на чиято база може да бъде издаден така наречения „зелен сертификат“ по заповед № РД-01-890 от 3 ноември 2021 година, изменена и допълнена със заповед № РД-01-915 от 9 ноември 2021 година на министъра на здравеопазването.

Актуализираните указания могат да бъдат прочетени тук.

Виж също...

Loading...