Над 90 % от туристическите пътувания на българите през третото тримесечие на годината са в страната, а само 4 % – зад граница

През третото тримесечие на 2021 година по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1 327,7 хиляди български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 95,5 %, са пътували само в страната, 4 % – само в чужбина, а 0,5 % са пътували както в страната, така и в чужбина, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2021 година най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 659,6 хиляди или 49,7 % от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 15 – 24 години – 96,3 % от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 65 и повече години е 12,6 % от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (70,4 %), така и в чужбина (64,4 %) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През третото тримесечие на 2021 година като самостоятелни са били регистрирани 1 573,1 хиляди или 90,9 % от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91,4 %, а на тези в чужбина – 77,7 %. В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 39,6 %, докато в чужбина са разходите за транспорт – 33,8 %.

През третото тримесечие на годината средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 385 лева и 94 стотинки в страната и 693 лева и 50 стотинки в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 198 лева и 94 стотинки в страната и 1 094 лева и 30 стотинки в чужбина.

Виж също...

Loading...